WFOŚiGW w Krakowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizując swą misję co roku organizuje konkurs eko.LIDERZY województwa małopolskiego, którego głównym założeniem jest uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny w danym roku kalendarzowym przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.
Dowiedz się więcej
O Funduszu Nowoczesne oczyszczalnie ścieków, kompleksowe systemy zagospodarowywania odpadów, kilometry nowych wodociągów i kanalizacji. Do tego powszechna likwidacja palenisk domowych i docieplanie budynków. Małopolska zmienia się na lepsze dzięki pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dowiedz się więcej
Wybrani ekoLIDERZY Prezentujemy wybranych ekoLIDERÓW województwa małopolskiego – są w całej Małopolsce!
Czysta woda w kranie! Dzięki wsparciu przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inwestycji realizowanych przez Wodociągi Krakowskie, w naszych kranach płynie czysta woda, a odprowadzane, oczyszczone ścieki spełniają rygorystyczne normy. To pokazuje, że mamy sprawnie działający system finansowania ochrony środowiska.
Czysta gmina! Gmina Zielonki dzięki wsparciu WFOŚiGW mogła dokonać ogromnych inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. 100% zrzutu ścieków z terenu Gminy Zielonki do sieci MPWiK Kraków – w ramach Aglomeracji Kraków to ogromny sukces tej gminy.
Czysta przyjemność! „Przybliżyć Tatry przyszłym pokoleniom - aktywna edukacja elementem ochrony przyrody” oraz „Przyjaciel parków narodowych” to projekty realizowane przez Tatrzański Park Narodowy i Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich. Uczą przez zabawę i udowadniają jak świetna może być edukacja ekologiczna.
Czysta radość! „Dzisiaj eko-dzieciaki - jutro eko-liderzy” – na to mają nadzieję realizatorzy projektu czyli Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. Dzięki ich staraniom ponad 1500 dzieci z krakowskich szkół miało okazję w 2015 roku wziąć udział w zajęciach terenowych na terenie małopolskich parków narodowych.
Czysta gmina
Edukacja ekologiczna
Smaczna woda z kranu
Nowoczesna kanalizacja